شیشه پاک کن اسپری دار تفنگی

 

شیشه پاک کن اسپری دار تفنگی

مخزن شیشه پاک کن بریزید. در صورت استفاده از آب چند قطره مایع ظرفشویی به آن اضافه کنید

مایع شیشه شوی یا آب را به روی شیشه اسپری کنید. دقت کنید که شیشه کاملا خیس شود.

از گوشه بالای شیشه مانند شکل شیشه را به صورت افقی خشک کنیدو( دقت کنید که این حرکت باید از ابتدای شیشه به انتهای آن باشد و هرگز این عمل را در میانه شیشه متوقف نکنید.) برای استفاده بهتر فیلم آموزشی را ببینید. برای نتیجه بهتر هر بار که شیشه پاک کن را بر روی شیشه می کشید لبه آن را با یک دستمال خشک تمیز نمایید. این عمل مانع برگشت مجدد جرم بر روی شیشه می شود. در هنگام استفاده ممکن است رده های کوچکی از آب بر روی شیشه باقی بماند. لطفا به آنها کاری نداشته باشید و در انتها این رده ها را با یک دستمال کاغذی خشک کنید.

در اتومبیل شما می توانید با استفاده از آب معدنی در کوتاهترین زمان شیشه ها را تمیز نمایید.