شیشه پاک کن ابر دار و اسپری دار

 

شیشه پاک کن ابر دار و اسپری دار

درپوش انتهای دسته را باز نموده مایع شیشه پاک کن یا آب درون مخزن بریزید. در صورت استفاده از آب چند قطره مایع شیشه پاک کن به آن اضافه کنید.

مایع شیشه پاک کن را بر روی شیشه اسپری نمایید. دقت کنید که شیشه کاملا خیس و آبدار باشد.

مانند شکل می توانید دسته بلند بر روی این کالا نصب نمایید.

قسمت اسفنج این محصول به راحتی قابل تعویض است. اسفنج یدکی را از فروشنده بخواهید.

قسمت اسفنج این محصول به راحتی قابل تعویض است. اسفنج یدکی را از فروشنده بخواهید.

با استفاده از قسمت ابری شیشه را مالش دهید تا جرم روی شیشه بر طرف شود.

خشک کردن شیشه را از گوشه بالای شیشه شروع کرده و تا پایین ترین قسمت انتهای شیشه ادامه دهید. ( هرگز عمل خشک کردن را درمیانه شیشه متوقف نکنید.) برای سهولت می توانید فیلم آموزشی را ببینید.
توجه: هر بار که شیشه پاکت کن را بر روی شیشه می کشید و تا انتها به سمت پایین ادامه می دهید لبه آن را با یک دستمال خشک کنید. این کار مانع برگشت مجدد جرم به روی شیشه می شود. در هنگام خشک کردن شیشه ممکن است رده های باریکی از آب بر روی شیشه باقی بماند. لطفا به آنها کاری نداشته باشید و در انتها با یک برگ دستمال کاغذی آن را خشک کنید.